Return to O nás

Náš vzdělávací program

Dlouhodobé cíle:

– Poskytovat dětem vhodné vzory a modely chování, rozvíjet sociální cítění, ohleduplnost a toleranci
– Rozvíjet lokomoční, nelokomoční a jiné pohybové činnosti
– Vytvářet komunikačně bohaté prostředí, motivovat děti k samostatným řečovým projevům
– Rozvíjet partnerství a spolupráci s rodiči

 

Organizace dne:

 • 6.30 – 9.30   spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuálně a skupinově cílené činnosti

 • 9.00 – 9.30   přesnídávka

 • 9.30 – 9.50   společná řízená činnost

 • 9.50 – 11.45   pobyt venku

 • 11.45 – 12.30   příprava na oběd, oběd

 • 12.30 – 14.00   doba odpočinku s respektováním individuální potřeby spánku, klidné aktivity s dětmi, relaxační činnosti, spontánní hry

 • 14.00 – 16.30   hygiena, spontánní činnosti dle výběru dětí, řízené individuální a skupinové aktivity

 • 14.30 – 15.00   odpolední svačina

 • 16.30   ukončení provozu

  Všechny uvedené časy jsou orientační a respektují aktuální potřeby dětí.

 

Školní vzdělávací program je k dispozici pro vaše nahlédnutí v hale hlavní budovy školy.