Category: Aktuality

Jídelníček 29. 5. – 2. 6. 2023

Jídelníček 29. 5. – 2. 6. 2023  

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání Dle kritérií zveřejněných 13. 3. 2023 byly body udělovány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, získaly 50 bodů. Pokud se jedná o děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka, získaly 10 bodů. V …

Continue reading

Akce v mateřské škole

Vážení rodiče,  chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích: Vážení rodiče, chtěli bychom vás touto cestou informovat o tom, že v nejbližších dnech plánujeme udělat CVIČNOU EVAKUACI. Dětem o tom, prosíme, neříkejte. Rády bychom po několika letech opět vyzkoušely, jak bude evakuace probíhat, zda nás může něco překvapit… „HOŘÍ“ Cvičnou evakuaci z budovy máme za sebou. …

Continue reading

Odhlašování a přihlašování dětí

Vážení rodiče, ředitelka mateřské školy společně s vedoucí školní jídelny si Vás dovolují požádat o pomoc. Nemoci dětí ani dospělých neustávají, téměř denně řešíme, kolik se nás v mateřské škole sejde… Prosíme Vás, abyste děti z docházky odhlásili, popř. každý týden tuto informaci aktualizovali. Stává se nám, že u několika dětí nemáme žádnou informaci nebo ji dostáváme s několikadenním …

Continue reading

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN   Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, oznamuje rodičům dětí, že mateřská škola bude o letních prázdninách školního roku 2022/2023 v provozu od 1. do 14. července. Ve státní svátky (5. 7. a 6. 7. 2023) bude mateřská škola …

Continue reading

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 proběhne následujícím způsobem: 1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů: Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obsahuje taktéž formulář pro potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování. Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že bylo dítě (se speciálními vzdělávacími potřebami) vyšetřeno školským poradenským zařízením, je …

Continue reading

Vánoční jarmark 17. 12. 2022

V sobotu 17. prosince 2022 se v Kulturním domě v Opatovicích konala vánoční a zároveň dobročinná akce. Obec Opatovice společně s místní základní i mateřskou školou uspořádaly Vánoční jarmark, na kterém se prodávaly výrobky nejen od dětí, ale i od rodičů a občanů Opatovic. Pro návštěvníky byla otevřena také kavárnička s občerstvením. Jarmark byl zakončen …

Continue reading

Otevírání náměstíčka

Slavnostní otevření náměstí v Opatovicích natáčela Česká televize (ODKAZ ZDE). Zhlédněte zejména 1:00-1:23. 🙂 A další reportáž máme TADY. (Zhruba od 3. minutky).

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ OD 1. LISTOPADU 2022

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ OD 1. LISTOPADU 2022 Navýšení stravného Upravte si, prosím, své trvalé příkazy (k 15. 11.). MŠ 3-6 let                              1320 Kč (560 Kč Š + 760 Kč S) předškolní docházka               760 Kč …

Continue reading

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

Výpočet školného na školní rok 2022/2023 položka náklady z roku 2021 příjmy od zřizovatele 574 000,00 Kč náklady na pořízení DDHM 114 396,00 Kč zlepšený hospodářský výsledek 41 423,64 Kč náklady na kalendářní rok 646 972,36 Kč počet dětí 48 počet měsíců  12 náklady na 1 dítě za kalendářní rok 13 478,59 Kč náklady na …

Continue reading