Category: Aktuality

Jídelníček 11.-15. 12. 2023

Jídelníček 11.-15. 12. 2023

Jídelníček 4.-8. 12. 2023

Jídelníček 4.-8. 12. 2023

Akce v mateřské škole

Vážení rodiče,  chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích: Vážení rodiče, v pátek 15. prosince dopoledne se půjdeme podívat do našeho opatovického kostela, kde nám pan varhaník Jiří Lang zahraje dětské písně a koledy, děti si také budou moci vyzkoušet na varhany samy zahrát. Rádi bychom mu přispěli nějakou tu korunu, že si na nás udělal …

Continue reading

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů v pondělí 27. 11. 2023. Mateřská škola bude celý tento den uzavřena. Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem považujeme za nepřijatelné. …

Continue reading

Provoz mateřské školy o vánočních prázdninách

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace   PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN   Ředitelka Mateřské školy Opatovice oznamuje rodičům, že mateřská škola bude o vánočních prázdninách školního roku 2023/2024 uzavřena ve dnech 27.−29. 12. 2023.  Mateřská škola bude v provozu od úterý 2. ledna 2024.   V Opatovicích 17. 10. 2023 Mgr. Eva …

Continue reading

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou Na schůzce, která se konala 7. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek. Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové. Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové. Skupinky se budou konat každou druhou středu od …

Continue reading

Změny ve školním stravování od 1. září 2023

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2023 Navýšení stravného MŠ 3-6 let                              1370 Kč (570 Kč Š + 800 Kč S) předškolní docházka               800 Kč (neplatí školné) MŠ 7-10 let          …

Continue reading

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, v pondělí 4. září zahájíme školní rok 2023/2024: Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:30–16:30). Mateřská škola bude pro rodiče otevřena: RÁNO 6:30-8:15, PO OBĚDĚ 12:30, ODPOLEDNE 15:00-16:30. Budou vás vyhlížet paní učitelky a se vším Vám poradí, případně zodpoví Vaše dotazy. Rádi bychom Vás pozvali také na schůzka je pro rodiče všech dětí, …

Continue reading

Úplata za předškolní vzdělávání

Výpočet školného na školní rok 2023/2024 Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 570 Kč / měsíc. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 28. 6. 2023. Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ  

Vánoční jarmark 17. 12. 2022

V sobotu 17. prosince 2022 se v Kulturním domě v Opatovicích konala vánoční a zároveň dobročinná akce. Obec Opatovice společně s místní základní i mateřskou školou uspořádaly Vánoční jarmark, na kterém se prodávaly výrobky nejen od dětí, ale i od rodičů a občanů Opatovic. Pro návštěvníky byla otevřena také kavárnička s občerstvením. Jarmark byl zakončen …

Continue reading