Projekt

Projekt I

Naše mateřská škola byla příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice I v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Výše poskytnuté dotace byla 297 670,00 Kč. Projekt byl zaměřen na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí. …

Projekt II

Naše mateřská škola byla příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice II v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Výše poskytnuté dotace byla 419 572,00 Kč. Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Cílem bylo poskytnutí …

Projekt III

Naše mateřská škola je příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice III v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Výše poskytnuté dotace je 268 452,00 Kč. Projekt je zaměřen na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí. …