Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích:

 • V šatně třídy Žabiček a v hale třídy Berušek můžete využít knihy a časopisy z naší školkové knihovny. Zapůjčenou knihu, prosím, zapište do tabulky. Zapůjčené časopisy se nezapisují.

 • Pro děti ze třídy Berušek: V pátek 7. října si mohou děti s povinnou předškolní docházkou přinést svůj oblíbený hrníček na čaj.
  Všechny děti ze třídy Berušek si mohou přinést 1 bramboru (nejlépe ve tvaru vajíčka) + párátka. 

 • Ve středu 12. října začíná první lekce edukativně stimulačních skupinek s paní učitelkou Janou pro děti s povinnou předškolní docházkou ze třídy Berušek. 

 • Děti ze třídy Žabiček budou mít svoji první lekci skupinek s paní učitelkou Ivou ve středu 19. října.

Jídelníček 3.-7. 10. 2022

Jídelníček 3.-7. 10. 2022

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Na schůzce, která se konala 19. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek.

Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové.

Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové.

Skupinky se budou konat každou druhou středu od 15:30.

Vybíráme 200 Kč na dítko na nákup pastelek Progreso a na odměny.
Ostatní náklady hradí mateřská škola.

V březnu budou probíhat individuální konzultace školní zralosti dětí. Společně také v odpoledních hodinách navštívíme místní základní školu, kde si děti vyzkouší školní edukativní skupinky s paní učitelkou PaedDr. Janou Šenkýřovou.

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

položka náklady z roku 2021
příjmy od zřizovatele 574 000,00 Kč
náklady na pořízení DDHM 114 396,00 Kč
zlepšený hospodářský výsledek 41 423,64 Kč
náklady na kalendářní rok 646 972,36 Kč
počet dětí 48
počet měsíců  12
náklady na 1 dítě za kalendářní rok 13 478,59 Kč
náklady na 1 dítě za 1 měsíc ( 12 měsíců ) 1 123,22 Kč
školné na 1 měsíc 50,00  % 561,61 Kč

 

Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 560 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. 6. 2022

 

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ

Mateřská škola ve vztahu k situaci na Ukrajině

Mateřská škola Opatovice ve vztahu k situaci na Ukrajině

Situaci monitorujeme a reagujeme na ni. Účastníme se porad a školení. Vše, co děláme a budeme dělat, je z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popř. z rozhodnutí Policie ČR či zřizovatele. V současné chvíli probíhá vše za chodu. Nikdo nebyl na tuto situaci připraven.

Téma války do mateřské školy nepřinášejí paní učitelky.

Děti situaci vnímají. Čím delší dobu budeme mlčet, tím déle by v sobě mohly mít zmatek.

Paní učitelky budou na otázky a komentáře dětí na válku reagovat rychle a jednoduše v několika větách:

 • U nás v Opatovicích je vše v pořádku.

 • Ve školce je to pořád stejné, venku je to pořád stejné.

 • Stále máme kolem sebe kamarády.

 • V televizi pořád běží pohádky.

 • Ve školce ti nic nehrozí. Jsou tu paní učitelky. Doma je maminka a tatínek.

 • Ve světě je to trochu jinak, tam teď děti do školky nemůžou, nedívají se na pohádky.

A to stačí.

V této době je nejdůležitější předávat dětem pocit bezpečí.
 

Šimpanzi baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu

Nyní si můžete přečíst a také poslechnout, jak děti z Mateřské školy Opatovice snad alespoň trochu baví brněnské opice.

Odkazy ke dvěma článkům zde:

Šimpanzi díky nadšencům baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu.

Opice a děti z očí do očí: unikátní projekt z Brna propojil svět zvířat a lidí.

Corona dance video

Pro „naše“ děti a rodiče
jsme natočili Corona dance video pro zlepšení nálady 🙂
Zhlédnout ho můžete ve fotogalerii vaší třídy.