Akce ve školce v září, v říjnu

 • Vyšetření očí firmou Prima Visus pro přihlášené děti bude probíhat 21. 9. dopoledne, vybíráme 150 Kč,

 • pan kytarista Libor přijede na školní zahradu ve středu 23. 9. dopoledne, vybíráme 60 Kč,

 • plánujeme fotografování tříd, které bychom rády uskutečnily do konce září, o termínu Vás budeme informovat,

 • Edukačně stimulační program bude zahájen krátkou schůzkou pro rodiče, a to ve čtvrtek 24. 9. v 16:00. První lekce začne 1. 10., druhá lekce se bude konat 15. 10., 

 • u žabiček budou Edukačně stimulační skupiny taktéž zahájeny krátkou informativní schůzkou, a to 29. 9. v 16:00. První lekce začne 6. 10., druhá se bude konat 20. 10.

Opatření školy k 10. 9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k 10. 9. mimořádné opatření. 

Změny, které se budou týkat naší mateřské školy:

 • ve společných vnitřních prostorách školy (v hale, v šatně…) je potřeba mít ochranné prostředky dýchacích cest,
  n
  a pedagogické pracovníky a děti se nařízení nevztahuje,

 • pro zachování rozestupů můžete využívat květiny na chodníku, 

 • mateřská škola bude pro rodiče otevřena: RÁNO 6:30-8:00,
  PO OBĚDĚ od 12:30, ODPOLEDNE 15:00-16:30.

Jídelníček 21. – 25. 9. 2020

Jídelníček 21. – 25. 9. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
v úterý 1. 9. zahájíme školní rok. Upravili jsme provoz mateřské školy v souladu s opatřeními proti koronaviru a také s ohledem na naše nejmenší.

 • Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:3016:30).

 • Mateřská škola bude pro rodiče otevřena: RÁNO 6:30-8:00 (v prvním týdnu do 8:30),
  PO OBĚDĚ 12:30-12:50, ODPOLEDNE 15:00-16:30.

 • Čestné prohlášení o rizikových faktorech a koronaviru před prvním příchodem dítěte do školy není vyžadováno.

 • Nebude probíhat aktivní kontrola zdravotního stavu dítěte (měření teploty apod.), ale bude věnována zvýšená pozornost při sledování příznaků infekčního onemocnění.

 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy omezen. Necháváme tedy na zvážení rodičů, zda budou využívat předávání dětí u vchodu, nebo zda budou vstupovat i do prostor školy. Starší děti na konci školního roku předávání zvládaly bez problémů.
  Např. rodiče starších dětí mohou využít předávání u vchodu. Mohou např. ob den do školy vstoupit, zkontrolovat věci ve skříňce, prohlédnout si vystavené obrázky apod. Rodiče nových dětí mohou přijít do mateřské školy s dětmi, pomohou jim se rozkoukat, seznámit se apod.

 • V prostorách mateřské školy se dle aktuální situace roušky sice nosit nemusí, ale byly bychom rády, kdybyste je v prostoru školy v zájmu zdraví nasadili. Děti roušku mít nemusí.

 • U vchodových dveří se nachází stojan s bezoplachovým dezinfekčním gelem, který šetří nejen naše ruce, ale i příjemně voní.

 • Po zvážení veškerých rizik se přikláníme udělat informativní

Více informací o podmínkách fungování MŠ naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

Případné dotazy zodpovíme
na telefonním čísle školy 547 232 452
nebo na e-mailu reditelka@msopatovice.eu

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková,
ředitelka Mateřské školy Opatovice

Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 500,- Kč.

Splatnost částky za kalendářní měsíc je 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Co děti potřebují do školky

Co děti potřebují do školky:

do herny: hrací kalhoty nebo tepláky, ponožky, děvčata hrací šatečky, tričko, sukýnku nejlépe s kapsičkou na kapesník, papuče (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle)

na zahradu: starší oblečení a boty dle aktuálního počasí

na odpočinek po obědě: pyžamo, noční košilku, menší polštářek

do skříňky: balíček papírových kapesníků, náhradní oblečení

Poprosíme vás, abyste věci svých dětí podepsali či jinak označili. 

Školní rok 2020/2021

Tak nám již skončil (letos trochu netypický) školní rok 2019/2020, ale i přes všechna omezení jsme si užili mnoho zábavy a tvoření.

Děkujeme všem rodičům za shovívavost a přizpůsobivost, všem dětem přejeme krásné slunné prázdniny. 

Budeme se na vás, milé děti, těšit opět v úterý 1. září. 🙂 

Navýšení cen stravného

S účinností od 1. 9. 2020 dochází v důsledku navyšování cen potravin ke zvýšení cen stravného takto:

 • celodenní stravování dětí MŠ 3–6 let    34,- Kč    (8,- 18,- 8,-)

 • polodenní stravování dětí MŠ 3–6 let    26,- Kč    (8,- 18,-)

 • celodenní stravování dětí MŠ 7–10 let    38,- Kč    (9,- 21,- 8,-)

 • žáci ZŠ 7–10 let    22,- Kč

 • žáci ZŠ 11–14 let    24,- Kč

V Opatovicích dne 12. 6. 2020

Lenka Povolná, vedoucí školní jídelny

Pohádkový Den dětí

V pondělí 1. června se na zahradě mateřské školy konal pohádkový Den dětí. 

Fotografie jsou opět ke zhlédnutí ve fotogalerii vaší třídy. 

Za zapůjčení kostýmů mnohokrát děkujeme
paní místostarostce Martině Tinzlové. 

Uvolňování opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k 25. 5. další pokyny a doporučení.

Změny, které se budou týkat i naší mateřské školy:

 • Třídy mateřské školy lze ráno i odpoledne spojovat.

 • Děti, které do mateřské školy do konce školního roku nenastoupí, nebudou osvobozeny v době znovuotevření mateřské školy od placení školného. 

 • Všichni tedy prosím odešlete k 15. 6. platbu za školné.

 • Celkové vyrovnání přeplatků bude provedeno na konci školního roku. Část nevyčerpaného školného z měsíce března pokryje školné na měsíc květen.

 • Zákonní zástupci dětí, kteří nevyužijí prázdninový provoz mateřské školy (1.-10. července), si mohou zažádat o odpuštění úplaty prázdninového školného (formulář ke stažení ZDE).

  Ostatní zůstává beze změny.

   

  Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle školy 547 232 452

  nebo na e-mailu reditelka@msopatovice.eu

  Děkujeme za spolupráci.

  Libuše Tomandlová,
  ředitelka Mateřské školy Opatovice