Pěkné letní prázdniny

Zaměstnankyně
Mateřské školy Opatovice
přejí všem dětem a jejich rodičům krásné a radostné letní prázdniny. 

Vratky školného a stravného

Vážení rodiče dětí opatovické mateřské i základní školy,
na vaše číslo účtu, které jste uvedli na přihlášce ke stravování, jsme odeslali přeplatky na stravném a školném.  Zkontrolujte si, prosím, že jste platbu obdrželi. 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny p. Povolnou nebo ředitelku školy p. Rožnovskou Ševčíkovou. 

Výpočet školného na školní rok 2021/2022

Výpočet školného na školní rok 2021/2022

Dosavadní výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 510 Kč / měsíc.

 

V Opatovicích dne 23. 6. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka MŠ
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce

Fotogalerie

Vážení rodiče,
nezapomeňte opět navštěvovat zaheslovanou fotogalerii vaší třídy. Naleznete v ní nejen fotografie z Projektového dne – Cesta za dobrodružstvím, ale také nějaké momentky toho, co v mateřské škole během dne děláme. 🙂
Prohlédnout si můžete také fotografie ze Dne dětí na školní zahradě, ze školního výletu po okolí Opatovic a z akce Loučení s předškoláky. Nezapomeňte také na video ke Dni otců.

Prázdninový provoz mateřské školy

UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, oznamuje rodičům dětí, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin uzavřen, a to  

19. července 31. srpna

Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021.

 

Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka mateřské školy

S uzavřením provozu o letních prázdninách souhlasí
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce Opatovice

V Opatovicích dne 23. 4. 2021

 

Od 19. 7. do 22. 8. 2021 bude v mateřské škole probíhat rozsáhlá rekonstrukce umývárny třídy Berušek. 

Jídelníček 12. – 16. 7. 2021

Jídelníček 12. – 16. 7. 2021

Docházka dětí o prázdninách

Případné úpravy v docházce a odchody dětí po obědě ve dnech prázdninového provozu od 1.16. 7. 2021 bude možné zapsat na omluvné lístky do čtvrtka 1. 7. 2021. (z důvodu vyúčtování stravného na konci školního roku).

V měsíci červenci už není možné obědy odhlásit, v případě nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ v 11:45 hod.


Stravné a školné (kdo má úhradu v hotovosti) na přihlášené dny za červenec 2021 se bude vybírat ve středu 7. 7. 2021.

Školné 7/21 = 273 Kč

Bezhotovostní platba stravného a školného:
– v červenci již neposílat zálohu (částka se odečte od přeplatku, nedoplatek se vyřeší individuálně),
– do konce měsíce července proběhne na bankovní účet vyrovnání případného přeplatku.

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 BYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 72/21                        82 bodů

 2. 50/21                        71 bodů

 3. 69/21                        70 bodů

 4. 62/21                        69 bodů

 5. 63/21                        68 bodů

 6. 51/21                        67 bodů

 7. 67/21                        66 bodů

 8. 65/21                        65 bodů

 9. 61/21                        64 bodů

 10. 68/21                        63 bodů

 11. 64/21                        62 bodů

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 NEBYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 60/21                       61 bodů

 2. 53/21                       60 bodů

 3. 52/21                       59 bodů

 4. 59/21                       58 bodů

 5. 55/21                        7 bodů

 6. 71/21                        6 bodů

 7. 48/21                        5 bodů

 8. 54/21                        4 body

 9. 47/21                        3 body

 10. 70/21                        2 body

 11. 66/21

Ředitelka školy se telefonicky spojí se zákonnými zástupci přijatých i nepřijatých dětí a domluví se na osobním předání rozhodnutí.

V Opatovicích dne 31. 5. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka mateřské školy

Den dětí v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Vážení rodiče,
co se týče platby úplaty a stravného, do konce školního roku již nic NEPOSÍLEJTE.

Jelikož budeme úplatu za předškolní vzdělávání vracet (celý měsíc březen, duben a poměrná část za květen), platbu za část května a června dořešíme individuálně podle výše vašich přeplatků. Prázdninový provoz bude napočítán zvlášť. 

Platby za stravné dětí ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY prosím také NEPOSÍLEJTE. Případné nedoplatky s Vámi budeme řešit individuálně.

Děkujeme za spolupráci.

Informace k otevření mateřské školy

OD 10. 5. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPATOVICE OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI. 🙂

 • navrátíme se ke standardnímu provozu tak, jak tomu bylo před uzavřením školy,

 • děti se nebudou testovat,

 • děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (roušku).


Od 3. 5. zůstává Mateřská škola Opatovice v provozu pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů IZS. 


Opatření v Mateřské škole Opatovice se od 26. 4. nemění, škola je i nadále v provozu pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů IZS.


Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola v provozu pro děti s povinnou předškolní docházkou. Dále pro děti ve věku od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Od 26. dubna můžou dát nepředškolní děti do MŠ navíc i:

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme tedy rodiče, kteří by měli zájem umístit dítě do mateřské školy, aby zaslali zprávu na email školy reditelka@msopatovice.eu.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Ohledně testování dětí byl spuštěn web https://testovani.edu.cz/.