Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích v mateřské škole:

 • Ve čtvrtek 23. září budeme mít v mateřské škole pro starší děti projektový den s názvem Zábavní park od vzdělávacího centra Smart Bricks. Penízky nevybíráme, akce je placena z dotace Šablony III.

 • Ve čtvrtek 30. září se bude konat krátká informativní schůzka pro rodiče nejstarších dětí k edukativně stimulačním skupinkám. Více informací naleznete na nástěnce v mateřské škole.

 • V úterý 19. října nás navštíví paní Hradecká s muzikoterapeutickou pohádkou Kdysi dávno. Peníze nevybíráme, akce je placena z dotačního programu.

Den otevřených dveří

Jídelníček 27. 9. – 1. 10. 2021

Jídelníček 27. 9. – 1. 10. 2021

Jídelníček 20. – 24. 9. 2021

Jídelníček 20. – 24. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
ve středu 1. září zahájíme školní rok pouze ve třídě Žabiček. Ve třídě Berušek bude provoz (kvůli rekonstrukci umývárny) zahájen dle již avizovaného pondělí 6. září.
Upravili jsme provoz mateřské školy v souladu s opatřeními proti coronaviru a také s ohledem na naše nejmenší.

 • Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:3016:30).
  Mateřská škola bude pro rodiče otevřena:
  RÁNO 6:30-8:15,
  PO OBĚDĚ 12:30-12:50,
  ODPOLEDNE 15:00-16:30.

 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy omezen. Zvolili jsme variantu běžného provozu. Rodiče budou do mateřské školy vstupovat, vodit děti až do třídy, jako tomu bylo před coronavirem. Nicméně vás prosíme, abyste využívali oba vchody (Berušky vchod horní, Žabičky vchod spodní) a abyste se v budově školy nesdružovali ve větším počtu.  

 • U obou vchodových dveří bude k dispozici stojan s bezoplachovým dezinfekčním gelem, který šetří nejen naše ruce, ale i příjemně voní.

 • Děti se v mateřské škole nebudou testovat, nebudou nosit roušky ani respirátory.

 • Dle mimořádného opatření pedagogičtí pracovníci nenosí roušky ani respirátory. Zákonní zástupci dětí nosí.

 • Ve středu 1. září i v pondělí 6. září vás budou vyhlížet paní učitelky a se vším Vám poradí, případně zodpoví Vaše dotazy. 

Případné dotazy zodpovíme
na telefonním čísle školy 547 232 452
nebo na e-mailu reditelka@msopatovice.eu

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková,
ředitelka Mateřské školy Opatovice

Výpočet školného na školní rok 2021/2022

Výpočet školného na školní rok 2021/2022

Dosavadní výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 510 Kč / měsíc.

 

V Opatovicích dne 23. 6. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka MŠ
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce

Šimpanzi baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu

Nyní si můžete přečíst a také poslechnout, jak děti z Mateřské školy Opatovice snad alespoň trochu baví brněnské opice.

Odkazy ke dvěma článkům zde:

Šimpanzi díky nadšencům baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu.

Opice a děti z očí do očí: unikátní projekt z Brna propojil svět zvířat a lidí.

Corona dance video

Pro „naše“ děti a rodiče
jsme natočili Corona dance video pro zlepšení nálady 🙂
Zhlédnout ho můžete ve fotogalerii vaší třídy.