Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích:

 • Vážení rodiče,
  v pátek 15. prosince dopoledne se půjdeme podívat do našeho opatovického kostela, kde nám pan varhaník Jiří Lang zahraje dětské písně a koledy, děti si také budou moci vyzkoušet na varhany samy zahrát. Rádi bychom mu přispěli nějakou tu korunu, že si na nás udělal čas a přijel. Kdo se k nám chce přidat, můžete přinést částku 30 Kč na dítě. Děkujeme 😊

 • Ve čtvrtek 4. 1. 2024 proběhne v mateřské škole vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus. Kdo by měl o vyšetření zájem, zapište se, prosím, do tabulky na nástěnce u své třídy. 

 • Výčet všech akcí mateřské školy pro školní rok 2023/2024 naleznete ZDE.

Provoz mateřské školy o vánočních prázdninách

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

 

Ředitelka Mateřské školy Opatovice oznamuje rodičům, že mateřská škola bude o vánočních prázdninách školního roku 2023/2024 uzavřena ve dnech 27.−29. 12. 2023. 

Mateřská škola bude v provozu od úterý 2. ledna 2024.

 

V Opatovicích 17. 10. 2023

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka mateřské školy

 

S uzavřením provozu mateřské školy o vánočních prázdninách školního roku 2023/2024 souhlasím.

Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce

Jídelníček 11.-15. 12. 2023

Jídelníček 11.-15. 12. 2023

Předškolákův sešit

Milí rodiče nejstarších dětí,
naším cílem je příprava nejstarších dětí na školu. Proto jsme přichystaly tzv. předškolákův sešit a byly bychom moc rády, kdybychom pracovali společně na tom, co je potřeba ještě procvičit. S dětmi budeme dělat vše jako doposud, jen s tím rozdílem, že vše budeme lepit, kreslit a psát právě do sešitu. 

Ten by si děti jednou za čas odnesly domů a vy tak budete mít hned zpětnou vazbu a možnost podívat se na to, co se dětem již daří a co bude ještě potřeba procvičovat. Některé „úkoly“ si můžete s dětmi vyplnit doma i vy.

Samozřejmě i nadále nabízíme možnost konzultací. Edukačně stimulační skupiny probíhají.
Budeme se těšit na spolupráci, v případě dotazů se neváhejte zeptat.

Jídelníček 4.-8. 12. 2023

Jídelníček 4.-8. 12. 2023

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů v pondělí 27. 11. 2023.

Mateřská škola bude celý tento den uzavřena.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem považujeme za nepřijatelné. Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené
a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde ani tak o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem ONIV či fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jedná se o nepedagogické pracovníky a asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek. Již nyní nám zřizovatel (Obec Opatovice) v mnohém pomáhá.

Je nám líto komplikací, které stávkování způsobí Vám rodičům.

Děkujeme za pochopení.

Pracovnice Mateřské školy Opatovice

 

STRAVA NA TENTO DEN BUDE AUTOMATICKY ODHLÁŠENA.

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Na schůzce, která se konala 7. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek.

Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové.

Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové.

Skupinky se budou konat každou druhou středu od 15:30.

Vybíráme 200 Kč na dítko na nákup pastelek Progreso a na odměny.
Ostatní náklady hradí mateřská škola.

V lednu, únoru a březnu budou probíhat individuální konzultace školní zralosti dětí.

Společně také ve středu 20. března v 16:00 navštívíme místní základní školu, kde si děti vyzkouší školní edukativní skupinky s paní učitelkou PaedDr. Janou Šenkýřovou.

Změny ve školním stravování od 1. září 2023

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ 2023

 • Navýšení stravného

MŠ 3-6 let                              1370 Kč (570 Kč Š + 800 Kč S)

předškolní docházka               800 Kč (neplatí školné)

MŠ 7-10 let                              880 Kč (neplatí školné)

ZŠ 7-10 let                               560 Kč

ZŠ 11-14 let                             600 Kč

 • Pro sjednocení dále upravujeme.
  V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ v 13:15-13:30.

  Pouze v pondělí lze oběd odhlásit, nebo si ho vyzvednout ve stanovený čas – z provozních důvodů je potřeba vyzvednutí obědu nahlásit ráno ve školní jídelně v MŠ Opatovice (telefonicky, emailem).
 • Pracujeme na funkčnosti e-mailu.
  Při odhlašování dítěte e-mailem používejte, prosím, pouze
  jidelna@msopatovice.eu.

 

Prozatím se jedná o informaci ohledně zvýšení záloh na stravné.
Platby se budou odesílat až od září (k 15. 9.). Vše zazní na plánované schůzce pro rodiče 7. 9. 2023 v 16:00.

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,
v pondělí 4. září zahájíme školní rok 2023/2024:

 • Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:30–16:30).
  Mateřská škola bude pro rodiče otevřena:
  RÁNO 6:30-8:15,
  PO OBĚDĚ 12:30,
  ODPOLEDNE 15:00-16:30.

 • Budou vás vyhlížet paní učitelky a se vším Vám poradí, případně zodpoví Vaše dotazy.
 • Rádi bychom Vás pozvali také na

 • schůzka je pro rodiče všech dětí,
 • pro rodiče, kteří si nemohou zajistit hlídání svého školkového dítka, bude po celou dobu trvání schůzky v provozu jedna třída.

 

Případné dotazy zodpovíme
na telefonním čísle školy
547 232 452
nebo na e-mailu
reditelka@msopatovice.eu

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Eva Ševčíková,
ředitelka Mateřské školy Opatovice

Úplata za předškolní vzdělávání

Výpočet školného na školní rok 2023/2024

Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 570 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 28. 6. 2023.

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ