Vánoční akademie

Milí rodiče,
jak jistě víte, v pátek 4. 12. jsme pro vaši celou velkou rodinu chtěli pořádat vánoční akademii v sále Kulturního domu v Opatovicích. Jistě také víte, že se konat nemůže, aleeee že jsme vás informovali o tom, že o vystoupení dětiček nepřijdete. 

V pátek v podvečer můžete na našich webových stránkách ve fotogalerii vaší třídy vyhlížet video záznam, který jsme pro vás během minulých týdnů průběžně natáčeli. Během víkendu si najděte chvilinku a načerpejte spolu s námi čertovskou a také vánoční atmosféru. 

Opatření ke koronaviru ke 2. 12.

Vážení rodiče,
průběžně vás kontaktujeme prostřednictvím SMS zpráv, případně osobně při roznášení pracovních listů. Sledujte i nadále webové stránky školy:

AKTUÁLNĚ:

 • Od pondělí 30. 11. by nás mělo čekat větší rozvolňování opatření ve společnosti i ve školství, na které reagujeme i my. Budou již v provozu obě třídy, děti se navrátí do svých tříd.

 • Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:30-16:30).

 • Mateřská škola bude pro rodiče otevřena: RÁNO 6:30-8:00,
  PO OBĚDĚ od 12:30-12:45 (děti ze třídy Žabiček obědvají později a bývají připraveny spíše k 12:40), ODPOLEDNE 15:00-16:30.

 • Pro zachování rozestupů venku můžete využívat květiny na chodníku.

 • Budeme využívat horní vchod.

 • Opět necháváme na zvážení rodičů, zda budou využívat předávání dětí u vchodu, nebo zda budou vstupovat i do prostor školy. 

 • Ve společných vnitřních prostorách školy (v hale, v šatně…) je potřeba mít ochranné prostředky dýchacích cest, na pedagogické pracovníky a děti se nařízení nevztahuje. 

 • U vchodových dveří se nachází stojan s bezoplachovým dezinfekčním gelem, který šetří nejen naše ruce, ale i příjemně voní.

 • Informace pro Vás vylepujeme na okně u vchodových dveří, popř. bývají na paravánu nad schody.


 • Stále můžete využívat Školku hrou, ponechali jsme k inspiraci i příspěvky z jara.

 • V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedení mateřské školy na telefonním čísle, ze kterého Vám přišla informační SMS, příp. prostřednictvím e-mailu reditelka@msopatovice.eu     

 • Děkujeme za pochopení a shovívavost v těchto krizových časech. Také moc děkujeme rodičům za to, že do mateřské školy vodí děti zdravé. 

  Eva Rožnovská Ševčíková


V MINULÝCH TÝDNECH:

 • Jedna z pedagogických pracovnic MŠ Opatovice byla v karanténě v souvislosti s pozitivním výsledkem na Covid-19 (k datu 5. 10.), ale tato pracovnice nebyla od středy 30. 9. v kontaktu s dětmi, byla v kontaktu pouze s druhou pedagogickou pracovnicí, té vyšel test negativní. Nicméně tato pozitivně testovaná pracovnice posléze zůstávala v karanténě kvůli pozitivitě dalšího člena rodiny. Kontrolní test byl k 23. 10. negativní. Karanténa byla ukončena.  

 • Po dohodě se zřizovatelem jsme podnikli veškeré kroky dle metodiky MŠMT k nařizování karantény. Postupovali jsme v souladu s vyjádřením hygienické stanice, které znělo: „Pro děti se žádná opatření nastavovat nebudou.“


 • Další pedagogická pracovnice, která od 7. 10. již nebyla s dětmi ani dalšími pracovnicemi v kontaktu, měla k datu 16. 10. pozitivní výsledek. Karanténa byla ukončena, nicméně paní učitelka ani poté většinu času s dětmi nepracovala, jelikož ji kvůli astmatu trápil silný pocovidový kašel.


 • Další, v pořadí třetí, pedagogická pracovnice byla od odpoledne 30. 10. v karanténě, kvůli pozitivitě osoby (k 30. 10.), se kterou bývá v kontaktu. Pokud nebudeme mít pozitivní výsledek testu této pedagogické pracovnice, karanténa na mateřskou školu (dle manuálu MŠMT) nařízena nebude. Hygienickou stanici jsme kontaktovali. K 3. 11. byl výsledek testu negativní. Karanténa byla ukončena. 

 • Odpověď Krajské hygienické stanice JmK ze dne 1. 11.: „Dobrý den, v tomto případě se dle algoritmu jedná již o kontakt kontaktů, takže pro vaši MŠ se na provozu nic nemění.“ 

Předškolákův sešit

Milí rodiče nejstarších dětí,
naším cílem do konce školního roku bude nejen socializace dětí zpět do kolektivu, ale zejména příprava nejstarších dětí na školu. Proto jsme připravily tzv. předškolákův sešit a byly bychom moc rády, kdybychom pracovali společně na tom, co je potřeba ještě procvičit. S dětmi budeme dělat vše jako doposud, jen s tím rozdílem, že vše budeme lepit, kreslit a psát právě do sešitu. 

Ten by si děti nosily v pátky domů a vy tak budete mít hned zpětnou vazbu a možnost podívat se na to, co se dětem již daří a co bude ještě potřeba procvičovat. Někdy vám tam nachystáme nějaký „úkol“ na doma nebo připravíme další procvičovaní slabší oblasti. V pondělky by si děti sešit nosily zpět. 

Během tohoto týdne bychom se ještě o tomto domluvili osobně.
Samozřejmě i nadále nabízíme možnost konzultací. Edukačně stimulační skupiny také proběhnou.
Budeme se těšit na spolupráci, v případě dotazů se neváhejte zeptat.

Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás předběžně informovat o akcích v mateřské škole do konce kalendářního roku:

 • plánovaná vánoční akademie se v Kulturním domě v Opatovicích konat nebude, nicméně připravujeme jiné varianty. O vystoupení našich nejmenších nepřijdete,

 • edukačně stimulační skupiny pro nejstarší děti bychom chtěli přesunout na zimní či jarní měsíce, aby rodiče nepřišli o možnost zúčastnit se. Pouhé předávání pracovních listů k vypracování domů necháváme až jako poslední variantu,

 • čert, anděl a Mikuláš nás v mateřské škole s nadílkou (od Obecního úřadu Opatovice) „navštíví“ ve čtvrtek 3. 12. dopoledne, avšak trošku jinak, než jsme všichni zvyklí. Nicméně tento den bude „čertovský“, bude plný „zlobení“ a her, děti mohou přijít v kostýmech čertíků,

 • v pondělí 7. 12. dopoledne proběhne vánoční fotografování. Více informací naleznete na paravánu nad schody.

 • pokud bude situace příznivá, máme na 14. 12. domluvenou muzikoterapii pro děti (peníze se nevybírají, akce je hrazena z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

 • před Vánoci tradičně chodíváme do místního kostela, tradici bychom chtěli zachovat i letos.

Ježíškova pošta

Vážení rodiče a děti, 
před vchodem na schodech do mateřské školy můžete využít schránku (krabici) na poštu pro Ježíška. Pokud byste to do konce příštího tohoto týdne nestihli, najdete ji v budově základní školy.
Ježíšek už se na dopisy od dětí těší, ale bohužel může odpovědět jen těm, kteří mu napsali na dopis svoji adresu.

Úplata za vzdělávání a za stravu

Vážení rodiče,
posílejte, prosím, školné i stravné stávajícím způsobem (jako tomu bylo v září i v říjnu), nerušte trvalé příkazy.
Co se týče stravného, to vyúčtuje paní provozářka na konci školního roku standardním způsobem.
A jelikož nevíme, jak se bude situace nadále vyvíjet, tak co se týče školného, budeme vracet poměrnou část (případné celé školné) za období od 5. 10. do 27. 11. až po uvolnění této koronavirové situace.

Děkujeme 🙂

Jídelníček 30. 11. – 4. 12. 2020

Jídelníček 30. 11. – 4. 12. 2020

Školka hrou o sv. Kateřině

Milí rodiče a milé děti,
připravili jsme další Školku hrou, tentokrát na téma Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

Veškeré materiály naleznete v záložce Školka hrou, kde po vybrání vaší třídy zadáte heslo, které je shodné s tím do fotogalerie.

Školka hrou o sv. Martinovi

Zdravíme Vás, 🙂
nachystali jsme pro vaše děti další Školku hrou, tentokrát na téma Martin přijíždí na bílém koni. 

Veškeré materiály naleznete v záložce Školka hrou, kde po vybrání vaší třídy zadáte heslo, které je shodné s tím do fotogalerie.

Halloweenská školka hrou

Milé děti a milí rodiče,
společně s dětmi jsme si pro vás přichystali halloweenskou školku hrou. Můžete s dětmi využít buď obrázky, nebo si pustit videa, ve kterých se ptají paní učitelky. 

Veškeré materiály naleznete v záložce Školka hrou, kde po vybrání vaší třídy zadáte heslo, které je shodné s tím do fotogalerie.