Akce v mateřské škole

 • VE STŘEDU 9. 6. BUDE OD 10:00 PROBÍHAT FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD.

 • HURÁ NA VÝLET (10. 6.)
  …podaří se dětem splnit všechny úkoly a dojít až do cíle?

 • V týdnu od 7. 6. do 11. 6. si MŮŽETE VYZKOUŠET NAŠE VODNÍ BLUDIŠTĚ na zahradě školy.

Více informací na plakátech a nástěnkách u vchodu do mateřské školy. 

Fotogalerie

Vážení rodiče,
nezapomeňte opět navštěvovat zaheslovanou fotogalerii vaší třídy. Naleznete v ní nejen fotografie a videa z Čarodějnického dne, písničku ke Dni matek, ale také fotografie z Projektového dne – Cesta za dobrodružstvím, dále také nějaké momentky toho, co v mateřské škole během dne děláme. 🙂
Prohlédnout si můžete také fotografie ze Dne dětí na školní zahradě.

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 BYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 72/21                        82 bodů

 2. 50/21                        71 bodů

 3. 69/21                        70 bodů

 4. 62/21                        69 bodů

 5. 63/21                        68 bodů

 6. 51/21                        67 bodů

 7. 67/21                        66 bodů

 8. 65/21                        65 bodů

 9. 61/21                        64 bodů

 10. 68/21                        63 bodů

 11. 64/21                        62 bodů

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 NEBYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 60/21                       61 bodů

 2. 53/21                       60 bodů

 3. 52/21                       59 bodů

 4. 59/21                       58 bodů

 5. 55/21                        7 bodů

 6. 71/21                        6 bodů

 7. 48/21                        5 bodů

 8. 54/21                        4 body

 9. 47/21                        3 body

 10. 70/21                        2 body

 11. 66/21

Ředitelka školy se telefonicky spojí se zákonnými zástupci přijatých i nepřijatých dětí a domluví se na osobním předání rozhodnutí.

V Opatovicích dne 31. 5. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka mateřské školy

Prázdninový provoz mateřské školy

UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, oznamuje rodičům dětí, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin uzavřen, a to  

19. července 31. srpna

Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021.

 

Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka mateřské školy

S uzavřením provozu o letních prázdninách souhlasí
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce Opatovice

V Opatovicích dne 23. 4. 2021

 

Zastupitelstvo obce Opatovice bude na veřejném zasedání 28. 4. 2021 projednávat rozsáhlou rekonstrukci umývárny třídy Berušek, která by měla probíhat od 19. 7. do 22. 8. 2021.

Jídelníček 14. – 18. 6. 2021

Jídelníček 14. – 18. 6. 2021

Jídelníček 7. – 11. 6. 2021

Jídelníček 7. – 11. 6. 2021

Den dětí v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Vážení rodiče,
co se týče platby úplaty a stravného, do konce školního roku již nic NEPOSÍLEJTE.

Jelikož budeme úplatu za předškolní vzdělávání vracet (celý měsíc březen, duben a poměrná část za květen), platbu za část května a června dořešíme individuálně podle výše vašich přeplatků. Prázdninový provoz bude napočítán zvlášť. 

Platby za stravné dětí ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY prosím také NEPOSÍLEJTE. Případné nedoplatky s Vámi budeme řešit individuálně.

Děkujeme za spolupráci.

Informace k otevření mateřské školy

OD 10. 5. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPATOVICE OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI. 🙂

 • navrátíme se ke standardnímu provozu tak, jak tomu bylo před uzavřením školy,

 • děti se nebudou testovat,

 • děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (roušku).


Od 3. 5. zůstává Mateřská škola Opatovice v provozu pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů IZS. 


Opatření v Mateřské škole Opatovice se od 26. 4. nemění, škola je i nadále v provozu pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů IZS.


Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola v provozu pro děti s povinnou předškolní docházkou. Dále pro děti ve věku od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Od 26. dubna můžou dát nepředškolní děti do MŠ navíc i:

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme tedy rodiče, kteří by měli zájem umístit dítě do mateřské školy, aby zaslali zprávu na email školy reditelka@msopatovice.eu.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Ohledně testování dětí byl spuštěn web https://testovani.edu.cz/. 

Online setkání pro mladší děti

Čarodějnický den