Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne následujícím způsobem: 1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů: Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obsahuje taktéž formulář pro potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování. Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že bylo dítě (se speciálními vzdělávacími potřebami) vyšetřeno školským poradenským zařízením, je …