Return to Projekt

Projekt II

Naše mateřská škola byla příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice II v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Výše poskytnuté dotace byla 419 572,00 Kč. Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Cílem bylo poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta mateřské škole.

Datum zahájení fyzické realizace  projektu: 1. 9. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Doba realizace projektu: 24 měsíců