Return to Projekt

Projekt III

Naše mateřská škola je příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice III v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výše poskytnuté dotace je 268 452,00 Kč. Projekt je zaměřen na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí.

Cílem je poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta mateřské škole.

Datum zahájení fyzické realizace  projektu: 1. 9. 2020

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2021

Doba realizace projektu: 14 měsíců