Return to Kontakt

Přístupnost stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek msopatovice.eu

Internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupné webové
aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací a změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a změnou některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/2102 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti
webový stránek a mobilních aplikací.
Naše stránky se také snaží splnit všechny důležité zásady přístupnosti podle standardu
WCAG 2.1 s ohledem na srozumitelnost a dostupnost.

Internetové stránky jsou koncipovány tak, aby pro návštěvníka, včetně osoby se
zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.
Při jejich tvorbě byly respektovány normy kompatibility a specifikace, které zajišťují
maximální kompatibilitu s aktuálními běžně využívanými webovými prohlížeči a
aktualizacemi stránek si tyto kompatibility udržují.

Některé informace jsou nabízeny v podobě stáhnutelných dokumentů PDF, a to zejména
z důvodu jejich velkého rozsahu či zhoršené dostupnosti dokumentů v jiné digitální podobě.
Internetové stránky zobrazují přímo tyto PDF dokumenty a umožňují navíc návštěvníkovi
uložení takového dokumentu do PC v nezměněném rozložení a kvalitě.

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených
směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
U Hřiště 309
664 61 Opatovice
Tel: +420 547 232 452
E-mail: reditelka@msopatovice.eu

Kontakt na technického provozovatele
Petr Kubeš
Komenského 491
664 56 Blučina
Tel: +420 530 505 535
E-mail: kubes@blucina.net