Return to Stravování

Seznam alergenů

Od 13. 12. 2014 nabývá povinnost informace o alergenech obsažených v jídle (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011). Povinností školní jídelny je informovat dítě a jeho zákonného zástupce o přítomnosti alergenů v pokrmech podávaných dětem. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu pro zdravé osoby. Bude se jednat o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku je umožněn v souladu s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

Alergeny jsou popsány a označeny čísly od 1 do 14 a jejich jmenovitý seznam je trvale vyvěšen vedle aktualizovaného týdenního jídelního lístku v MŠ. Toto označení je také na jídelním lístku, který je zveřejněn na webových stránkách MŠ. V naší mateřské škole je na jídelníčku vždy za každým pokrmem číslem označený alergen, který je tam obsažen.

Změna jídelníčku i změna alergenů, které pokrm obsahují je vyhrazena.

 

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU:

 

Podskupiny alergenů:

Alergen 1 – obiloviny obsahující lepek

1a – pšenice

1b – žito

1c – ječmen

1d – oves

1e – špalda

1f – kamut

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Lenka Povolná, vedoucí školní jídelny MŠ Opatovice

Schválila: Libuše Tomandlová, ředitelka MŠ Opatovice