Projekt IV

Naše mateřská škola je příjemcem dotace z projektu s názvem MŠ Opatovice Šablony I v programu Operační program Jan Amos Komenský.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výše poskytnuté dotace je 425 471 Kč.

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Cílem je poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta mateřské škole.

Datum zahájení fyzické realizace  projektu: 1. 5. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2025

Doba realizace projektu: 36 měsíců