Return to Projekt

Projekt I

Naše mateřská škola byla příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice I v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výše poskytnuté dotace byla 297 670,00 Kč. Projekt byl zaměřen na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí.

Cílem bylo poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta mateřské škole.

Datum zahájení fyzické realizace  projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2018

Doba realizace projektu: 24 měsíců