Stravování

Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45-12:30, v ZŠ od 12:15 do 13:40 hodin.

V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ v 13:15-13:30. Pouze v pondělí lze oběd odhlásit, nebo vyzvednout ve stanovený čas – z provozních důvodů je potřeba vyzvednutí obědu nahlásit ráno ve školní jídelně v MŠ Opatovice (telefonicky, emailem).

V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující:

* telefonicky: 547 232 452

* e-mailem:  jidelna@msopatovice.eu

 

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Seznam alergenů

Od 13. 12. 2014 nabývá povinnost informace o alergenech obsažených v jídle (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011). Povinností školní jídelny je informovat dítě a jeho zákonného zástupce o přítomnosti alergenů v pokrmech podávaných dětem. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu pro zdravé osoby. Bude se jednat …

Stravování

Stravování dětí v Mateřské škole i Základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v Mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy v polovině příslušného měsíce dopředu. Způsob placení stravného: Trvalý příkaz – strávník zadá ve své bance trvalý příkaz ve stanovené výši ke dni 15. v daném měsíci. Do …