Category: Aktuality

Jídelníček 15.-19. 7. 2024

Jídelníček 15.-19. 7. 2024

Zahájení školního roku 2024/2025

Vážení rodiče, v pondělí 2. září zahájíme školní rok 2024/2025: Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:30–16:30). Mateřská škola bude pro rodiče otevřena: RÁNO 6:30-8:15, PO OBĚDĚ 12:30, ODPOLEDNE 15:00-16:30. Budou vás vyhlížet paní učitelky a se vším Vám poradí, případně zodpoví Vaše dotazy. Rádi bychom Vás pozvali také na schůzka je pro rodiče všech dětí, …

Continue reading

Jídelníček 8.-12. 7. 2024

  Jídelníček 8.-12. 7. 2024

Informace k vyúčtování přeplatků/nedoplatků

Případné úpravy v docházce a odchody dětí po obědě ve dnech prázdninového provozu od 1.−19. 7. 2024 bude možné zapsat na omluvné lístky do pátku 21. 6. 2024 (z důvodu vyúčtování stravného na konci školního roku). V měsíci červenci už není možné obědy odhlásit, v případě nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ v …

Continue reading

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení výše školného na školní rok 2024/2025 (od 1. 9. 2024) Výši úplaty (školného) stanovuje zřizovatel dle nové metodiky, maximální výše školného může být až 1 512 Kč za měsíc.  Zastupitelstvo stanovilo výši stejným způsobem jako v předchozích letech, tzn. dle výše nákladů mateřské školy (viz tabulka níže). Výše školného byla odsouhlasena zastupitelstvem obce na …

Continue reading

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024 Dle kritérií zveřejněných 15. 3. 2024 byly děti přijímány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, byly seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší a přijaty do naplnění kapacity mateřské školy.  Mateřská škola …

Continue reading

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne následujícím způsobem: 1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů: Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obsahuje taktéž formulář pro potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování. Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že bylo dítě (se speciálními vzdělávacími potřebami) vyšetřeno školským poradenským zařízením, je …

Continue reading

Aktuálně z nástěnek

Vážení rodiče,  chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích:   Výčet všech akcí mateřské školy pro školní rok 2023/2024 naleznete ZDE.

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov, 664 61 Opatovice, U Hřiště 309   UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN   Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, oznamuje rodičům dětí, že mateřská škola bude o letních prázdninách školního roku 2023/2024 v provozu od 1. do 19. července. Ve státní svátek 5. …

Continue reading

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou Na schůzce, která se konala 7. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek. Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové. Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové. Skupinky se budou konat každou druhou středu od …

Continue reading