O nás

V naší mateřské škole usilujeme o rozvíjení dětí a jejich poznávání na základě moderních vědeckých poznatků, přizpůsobených specifikům dětí předškolního věku. Ve vazbě na rodinnou výchovu zajišťujeme dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, podmínky osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

V dětech rozvíjíme zdravě sebevědomé, samostatné osobnosti, které se nebojí projevit ve společnosti, dokáží se rozhodovat, ví, kam se obrátit pro radu a informace. Umí upřednostnit svoje klady a současně se vyrovnat s negativy. Věkově smíšené třídy vytváří vhodné sociální prostředí.

Desatero pro rodiče

Zde vám nabízíme velmi přínosný materiál z webu MŠMT. Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání …

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informační memorandum ke zpracovávání osobních údajů naší mateřské školy najdete zde: Informační memorandum 9-2021

Informace ke školnímu roku

Co děti potřebují do školky: do herny: hrací kalhoty nebo tepláky, ponožky, děvčata hrací šatečky, tričko, sukýnku nejlépe s kapsičkou na kapesník, papuče (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle) na zahradu: starší oblečení a boty dle aktuálního počasí na odpočinek po obědě: pyžamo, noční košilku, menší polštářek do skříňky: balíček papírových kapesníků, náhradní oblečení Poprosíme vás, abyste věci svých dětí podepsali …

Školní řád

Školní řád pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde: Školní řád mateřské školy k září 2023

Náš vzdělávací program

Dlouhodobé cíle: – Poskytovat dětem vhodné vzory a modely chování, rozvíjet sociální cítění, ohleduplnost a toleranci – Rozvíjet lokomoční, nelokomoční a jiné pohybové činnosti – Vytvářet komunikačně bohaté prostředí, motivovat děti k samostatným řečovým projevům – Rozvíjet partnerství a spolupráci s rodiči   Organizace dne: 6.30 – 9.30   spontánní hry a činnosti dětí dle jejich …

Úplata za vzdělávání

Výpočet školného na školní rok 2023/2024 Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 570 Kč / měsíc. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 28. 6. 2023. Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ     Pokud byste mateřskou školu v době letních prázdnin nenavštěvovali a platíte za Vaše dítě školné, můžete si zažádat o osvobození od úplaty. …

Opatovický zpravodaj

Pravidelně přispíváme do Opatovického zpravodaje, na články o dění v mateřské školce se můžete podívat zde.