Informace k vyúčtování přeplatků/nedoplatků

Případné úpravy v docházce a odchody dětí po obědě ve dnech prázdninového provozu od 1.−19. 7. 2024 bude možné zapsat na omluvné lístky do pátku 21. 6. 2024 (z důvodu vyúčtování stravného na konci školního roku).
V měsíci červenci už není možné obědy odhlásit, v případě nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ v 11:45 hod.
________________________________________
Školné 7/24 = 372 Kč
Pokud byste mateřskou školu v době prázdnin nenavštěvovali a platíte za Vaše dítě školné, můžete si zažádat o osvobození od úplaty (formulář naleznete ZDE).

Bezhotovostní platba stravného a školného:
– poslední platbu jste posílali k 15. 6. (záloha na červen),
v červenci již NEPOSÍLEJTE zálohu (částka se odečte od přeplatku, nedoplatek se vyřeší individuálně),
– do konce měsíce července proběhne na bankovní účet vyrovnání případného přeplatku.
________________________________________
Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2024/2025, a to od pondělí 2. září 2024.