Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení výše školného na školní rok 2024/2025 (od 1. 9. 2024)

Výši úplaty (školného) stanovuje zřizovatel dle nové metodiky, maximální výše školného může být až 1 512 Kč za měsíc. 

Zastupitelstvo stanovilo výši stejným způsobem jako v předchozích letech, tzn. dle výše nákladů mateřské školy (viz tabulka níže).

Výše školného byla odsouhlasena zastupitelstvem obce na 710 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. 5. 2024. (Výpis Usnesení ZDE).

Více informací ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v přiložené směrnici ZDE.

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ