Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024

Dle kritérií zveřejněných 15. 3. 2024 byly děti přijímány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, byly seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší a přijaty do naplnění kapacity mateřské školy. 

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

64    Přijímá se od 1.9.2024
55    Přijímá se od 1.9.2024
57    Přijímá se od 1.9.2024
54    Přijímá se od 1.9.2024
50    Přijímá se od 1.9.2024
56    Přijímá se od 1.9.2024
69    Přijímá se od 1.9.2024
62    Přijímá se od 1.9.2024
60    Přijímá se od 1.9.2024
47    Přijímá se od 1.9.2024
52    Přijímá se od 1.9.2024
48    Přijímá se od 1.9.2024
58    Přijímá se od 1.9.2024
65    Přijímá se od 1.9.2024
51    Přijímá se od 1.9.2024
46    Přijímá se od 1.9.2024

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2024 8:00−16:30 a 31. 5. 2024 od 8:00−12:00.

 

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2024

Mgr. Eva Ševčíková
ředitelka školy

 

Dokument v pdf: Seznam přijatých