Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Na schůzce, která se konala 7. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek.

Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové.

Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové.

Skupinky se budou konat každou druhou středu od 15:30.

Vybíráme 200 Kč na dítko na nákup pastelek Progreso a na odměny.
Ostatní náklady hradí mateřská škola.

V lednu, únoru a březnu budou probíhat individuální konzultace školní zralosti dětí.

Společně také ve středu 20. března v 16:00 navštívíme místní základní školu, kde si děti vyzkouší školní edukativní skupinky s paní učitelkou PaedDr. Janou Šenkýřovou.