Změny ve školním stravování od 1. září 2023

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ 2023

 • Navýšení stravného

MŠ 3-6 let                              1370 Kč (570 Kč Š + 800 Kč S)

předškolní docházka               800 Kč (neplatí školné)

MŠ 7-10 let                              880 Kč (neplatí školné)

ZŠ 7-10 let                               560 Kč

ZŠ 11-14 let                             600 Kč

 • Pro sjednocení dále upravujeme.
  V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ v 13:15-13:30.

  Pouze v pondělí lze oběd odhlásit, nebo si ho vyzvednout ve stanovený čas – z provozních důvodů je potřeba vyzvednutí obědu nahlásit ráno ve školní jídelně v MŠ Opatovice (telefonicky, emailem).
 • Pracujeme na funkčnosti e-mailu.
  Při odhlašování dítěte e-mailem používejte, prosím, pouze
  jidelna@msopatovice.eu.

 

Prozatím se jedná o informaci ohledně zvýšení záloh na stravné.
Platby se budou odesílat až od září (k 15. 9.). Vše zazní na plánované schůzce pro rodiče 7. 9. 2023 v 16:00.