Úplata za předškolní vzdělávání

Výpočet školného na školní rok 2023/2024

Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 570 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 28. 6. 2023.

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ