Stravování

Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45-12:30, v ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin.

V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45,
v ZŠ ve 12:30 hodin (vyjma pondělí).

V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující:

* telefonicky: 547 232 452

* e-mailem:  jidelna@msopatovice.eu

 

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Seznam alergenů

Od 13. 12. 2014 nabývá povinnost informace o alergenech obsažených v jídle (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011). Povinností školní jídelny je informovat dítě a jeho zákonného zástupce o přítomnosti alergenů v pokrmech podávaných dětem. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu pro zdravé osoby. Bude se jednat …

Stravování

Stravování dětí v Mateřské škole i Základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v Mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy v polovině příslušného měsíce dopředu. Způsob placení stravného: Trvalý příkaz – strávník zadá ve své bance trvalý příkaz ve stanovené výši ke dni 15. v daném měsíci. Do …