Return to Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,
přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opět bez osobní účasti dětí, popř. s osobní účastí jednoho zákonného zástupce, a to následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů lze podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:
  6. května (8:00–14:00)
  12. května (13:00–17:00)
  a 13. května (8:00–14:00)
  V případě osobního podání vezměte s sebou k nahlédnutí občanský průkaz.

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2021/2022.

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

V Opatovicích 17. 3. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka školy

 

Další dokumenty ke stažení:
Opatření MŠMT k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

V případě dotazů můžete využít náš kontaktní formulář: