Return to Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,
přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 proběhne dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 4. 2020 bez osobní účasti dětí, popř. s osobní účastí jednoho zákonného zástupce, a to následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů lze podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2 do 15. května učinit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),
  • poštou,
  • ve dnech 12. a 13. května můžete přihlášku osobně podat v mateřské škole, a to:
    12. května (8:00–14:00)
    a 13. května (13:00–17:00)

    V případě osobního podání vezměte s sebou k nahlédnutí občanský průkaz a rodný list dítěte.

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu

V Opatovicích 15. 4. 2020                                                             Libuše Tomandlová, ředitelka školy

Další dokumenty ke stažení:

V případě dotazů můžete využít náš kontaktní formulář: