Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 proběhne následujícím způsobem: 1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů: formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obsahuje taktéž formulář pro potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování, formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.     2. Podání žádosti:  Podání …