Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opět bez osobní účasti dětí, popř. s osobní účastí jednoho zákonného zástupce, a to následujícím způsobem: 1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů: formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obsahuje taktéž formulář pro potvrzení od praktického dětského lékaře …

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2021/2022 Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, …

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 BYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly: 72/21                        82 bodů 50/21                        71 bodů 69/21                        70 bodů 62/21                        69 bodů 63/21                        68 bodů 51/21                        67 bodů 67/21                        66 bodů 65/21                        65 …