Return to O nás

Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 510,- Kč.

Splatnost částky za kalendářní měsíc je 15. dne příslušného kalendářního měsíce.


 

Výpočet školného na školní rok 2021/2022

Dosavadní výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 510 Kč / měsíc.

 

V Opatovicích dne 23. 6. 2021
Mgr. Eva Rožnovská Ševčíková, ředitelka MŠ
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce