Return to O nás

Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 500,- Kč.

Splatnost částky za kalendářní měsíc je 15. dne příslušného kalendářního měsíce.