Eva Ševčíková

Author's posts

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou Na schůzce, která se konala 19. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek. Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové. Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové. Skupinky se budou konat každou druhou středu od 15:30. …

Continue reading

Akce v mateřské škole

Vážení rodiče,  chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích: V šatně třídy Žabiček a v hale třídy Berušek můžete využít knihy a časopisy z naší školkové knihovny. Zapůjčenou knihu, prosím, zapište do tabulky. Zapůjčené časopisy se nezapisují. Pro děti ze třídy Berušek: V pátek 7. října si mohou děti s povinnou předškolní docházkou přinést svůj …

Continue reading

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

Výpočet školného na školní rok 2022/2023 položka náklady z roku 2021 příjmy od zřizovatele 574 000,00 Kč náklady na pořízení DDHM 114 396,00 Kč zlepšený hospodářský výsledek 41 423,64 Kč náklady na kalendářní rok 646 972,36 Kč počet dětí 48 počet měsíců  12 náklady na 1 dítě za kalendářní rok 13 478,59 Kč náklady na …

Continue reading

Mateřská škola ve vztahu k situaci na Ukrajině

Mateřská škola Opatovice ve vztahu k situaci na Ukrajině Situaci monitorujeme a reagujeme na ni. Účastníme se porad a školení. Vše, co děláme a budeme dělat, je z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popř. z rozhodnutí Policie ČR či zřizovatele. V současné chvíli probíhá vše za chodu. Nikdo nebyl na tuto situaci připraven. Téma …

Continue reading

Šimpanzi baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu

Nyní si můžete přečíst a také poslechnout, jak děti z Mateřské školy Opatovice snad alespoň trochu baví brněnské opice. Odkazy ke dvěma článkům zde: Šimpanzi díky nadšencům baví děti, ty zase zbavují opice stereotypu. Opice a děti z očí do očí: unikátní projekt z Brna propojil svět zvířat a lidí.

Corona dance video

Pro „naše“ děti a rodiče jsme natočili Corona dance video pro zlepšení nálady 🙂 Zhlédnout ho můžete ve fotogalerii vaší třídy.