Odhlašování a přihlašování dětí

Vážení rodiče,
ředitelka mateřské školy společně s vedoucí školní jídelny si Vás dovolují požádat o pomoc. Nemoci dětí ani dospělých neustávají, téměř denně řešíme, kolik se nás v mateřské škole sejde…

Prosíme Vás, abyste děti z docházky odhlásili, popř. každý týden tuto informaci aktualizovali. Stává se nám, že u několika dětí nemáme žádnou informaci nebo ji dostáváme s několikadenním zpožděním. Dále vás žádáme, abyste své dítko k docházce opět přihlásili. Pomůže nám to nakupovat přiměřené množství potravin.

Ve čtvrtek 6. dubna mají v základních školách velikonoční prázdniny, jestli již víte, že nebude Vaše dítě v MŠ přítomno, nezapomeňte jej včas odhlásit.

Děkujeme Vám za spolupráci.