ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ OD 1. LISTOPADU 2022

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
OD 1. LISTOPADU 2022

 • Navýšení stravného
  Upravte si, prosím, své trvalé příkazy (k 15. 11.).

MŠ 3-6 let                              1320 Kč (560 Kč Š + 760 Kč S)

předškolní docházka               760 Kč (neplatí školné)

MŠ 7-10 let                              840 Kč (neplatí školné)

ZŠ 7-10 let                               520 Kč

ZŠ 11-14 let                             560 Kč

 • Pro sjednocení dále upravujeme.
  V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ v 13:15-13:30.

  Pouze v pondělí lze oběd odhlásit, nebo si ho vyzvednout ve stanovený čas – z provozních důvodů je potřeba vyzvednutí obědu nahlásit ráno ve školní jídelně v MŠ Opatovice (telefonicky, emailem).
 • Pracujeme na funkčnosti e-mailu.
  Při odhlašování dítěte e-mailem používejte, prosím, pouze
  jidelna@msopatovice.eu.