Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Edukativně stimulační skupinky pro děti s povinnou předškolní docházkou

Na schůzce, která se konala 19. září, jsme se společně s rodiči domluvili na konání skupinek.

Děti ze třídy Berušek budou navštěvovat skupinky p. uč. Jany Klaškové.

Děti ze třídy Žabiček budou chodit na skupinky k p. uč. Ivě Ondrové.

Skupinky se budou konat každou druhou středu od 15:30.

Vybíráme 200 Kč na dítko na nákup pastelek Progreso a na odměny.
Ostatní náklady hradí mateřská škola.

V březnu budou probíhat individuální konzultace školní zralosti dětí. Společně také v odpoledních hodinách navštívíme místní základní školu, kde si děti vyzkouší školní edukativní skupinky s paní učitelkou PaedDr. Janou Šenkýřovou.