Docházka dětí o prázdninách

Případné úpravy v docházce a odchody dětí po obědě ve dnech prázdninového provozu od 1.−22. 7. 2022 bude možné zapsat na omluvné lístky do čtvrtka 30. 6. 2022 (z důvodu vyúčtování stravného na konci školního roku).

V měsíci červenci už není možné obědy odhlásit, v případě nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ v 11:45 hod.


Školné 7/22 = 389 Kč

Bezhotovostní platba stravného a školného:

– poslední platbu posíláte k 15. 6. (záloha na červen),
– v červenci již NEPOSÍLEJTE zálohu (částka se odečte od přeplatku, nedoplatek se vyřeší individuálně),
– do konce měsíce července proběhne na bankovní účet vyrovnání případného přeplatku.