Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

Dle kritérií zveřejněných 10. 3. 2022 byly body udělovány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, získaly 50 bodů. Pokud se jedná o děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka, získaly 10 bodů. V posledním kroku byly udělovány body opatovickým dětem podle věku (od nejstaršího po nejmladší), následně podle věku dětem bez trvalého pobytu v naší obci.

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 školního roku 2022/2023 BYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 72/22                         73 bodů

 2. 76/22                         72 bodů

 3. 65/22                         71 bodů

 4. 70/22                         70 bodů

 5. 78/22                         69 bodů

 6. 64/22                         68 bodů

 7. 74/22                         67 bodů

 8. 84/22                         67 bodů

 9. 79/22                         66 bodů

 10. 62/22                         65 bodů

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 NEBYLY PŘIJATY děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod čísly: 

 1. 63/22                         64 bodů

 2. 77/22                         63 bodů

 3. 73/22                         62 bodů

 4. 83/22                         61 bodů

 5. 71/22                         60 bodů

 6. 80/22                         59 bodů

 7. 69/22                         58 bodů

 8. 75/22                         57 bodů

 9. 61/22                         56 bodů

 10. 67/22                         55 bodů

 11. 66/22                         54 bodů

 12. 82/22                         53 bodů

 13. 68/22                         2 body

 14. 85/22                         1 bod

 15. 81/22

Nepřijaté děti nedosáhly k 1. 9. 2022 tři roky věku, popř. nemají trvalý pobyt v Opatovicích.     

Ředitelka školy se telefonicky spojí se zákonnými zástupci přijatých i nepřijatých dětí a domluví se na osobním předání rozhodnutí.

 

V Opatovicích dne 23. 5. 2022

Mgr. Eva Ševčíková
ředitelka mateřské školy