Informace k otevření mateřské školy

Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola v provozu pro děti s povinnou předškolní docházkou. Dále pro děti ve věku od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme tedy rodiče, kteří by měli zájem umístit dítě do mateřské školy, aby zaslali zprávu na email školy reditelka@msopatovice.eu.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Ohledně testování dětí byl spuštěn web https://testovani.edu.cz/.