Konkurzní řízení na post ředitele/ředitelky Základní školy Opatovice

Starosta obce Opatovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlásil dne 29. 1. 2021

konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace
se sídlem: Malé dráhy 66, 664 61 Opatovice

Více informací naleznete v dokumentu Konkurzní řízení